Редактиране на текст

Редактиране на текст за правописни и граматически грешки.
Преработка на съществуващ текст.

Аз, в ролята на редактор. 

Имаш текст, който много си харесваш, но не си сигурен, че е написан правилно? Тук отново идвам на помощ Аз, в ролята си на редактор. Ще проверя текста за правописни и граматически грешки, а ако искаш мога да го коригирам с цел да звучи по-добре, и да предава по-ясно посланието, което искаш, като запазя основната му идея.

Ще ти помогна с редактирането на текст чрез:

  • Коригиране на правописни и граматически грешки
  • Коригиране с цел по-ясни послания и звучене, като запазя основния смисъл

Имаш нужда от редактиране на текст?Пиши ми.